شماره: 306054
1401/05/04
برگزاری جلسه سایت ویزیت امور خدمات شهری شهرداری اهواز
برگزاری جلسه سایت ویزیت امور خدمات شهری شهرداری اهواز

   به گزارش سایت شهرداری اهواز جلسه سایت ویزیت مناقصات امور خدمات شهری در معاونت خدمات شهری با حضور تقی پور مدیرکل اجرا و نظارت بر خدمات شهری، علی نژاد رئیس اداره رسیدگی به امور پیمانها و قرارداد ها و پیمانکاران برگزار شد.

 

تقی پور مدیرکل اجرا و نظارت بر خدمات شهری تصریح کرد: باید پیمانکاران توانمند، با صلاحیت، مجرب و باتجربه در طرح های خدمات شهری شهرداری اهواز بکارگیری شوند تا خدمات بهتر و مطلوب تری به شهروندان ارائه شود.

 

وی گفت: در این جلسه سایت ویزیت که به منظور توجیه پیمانکاران در خصوص انجام مناقصات امور خدمات شهری از جمله تنظیف معابر سطح شهر و جمع آوری پسماندهای خانگی مناطق تشکیل شد، روند اجرا و توضیحات مناقصات امور خدمات شهری شهرداری اهواز ارائه شد. 

 

تقی پور ادامه داد: پیمانکاران نیز درباره نحوه و چگونگی اجرای کارها با مدیران معاونت خدمات شهری حاضر در جلسه، بحث و تبادل نظر کردند.

 

تقی پور با بیان اینکه آراستگی و نظافت شهر باید به گونه‌ای انجام شود که شهروندان هر روز صبح شاهد شهری تمیز و با طراوت باشند اظهار داشت: انجام خدمات شهری الزامی ترین وظیفه شهرداری است لذا کم کاری در این خصوص قابل قبول نیست.

حق انتشار محفوظ است ©