شماره: 306061
1401/05/04
منطقه ۶ رتبه نخست ارزیابی عملکرد را در خرداد به دست آورد
منطقه ۶ رتبه نخست ارزیابی عملکرد را در خرداد به دست آورد


منطقه شش شهرداری اهواز در پاسخگویی به سامانه ۱۳۷موفق به کسب رتبه نخست درتمامی حوزه ها دربین مناطق هشتگانه شد.


به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه شش اهواز؛مدیر منطقه با اشاره به کسب رتبه نخست منطقه شش در پاسخگویی به درخواست های شهروندان، اظهار داشت: کسب این رتبه از سوی منطقه به دلیل رسیدگی به مشکلات شهروندان و تلاش برای جلب رضایت آنها محقق شده است.
وی به نقش سامانه ۱۳۷ در انتقال و رفع خواسته های شهروندان نیز پرداخت و گفت: مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۷ با انتقال درست و به موقع مشکلات به مدیران شهری نقش زیادی در بالا رفتن رضایت شهروندان از عملکرد مجموعه مدیریت شهری دارد.

مدیر منطقه شش شهرداری اهواز در ادامه خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم با کار و تلاش مضاعف این رتبه را در ماه های آینده نیز تکرار کنیم. تلاش و پیگیری پرسنل منطقه نیز نقش زیادی در رفع مشکلات شهروندان داشته است.
حق انتشار محفوظ است ©