شماره: 306096
1401/05/08
 سياه پوش شدن سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز با آغاز ماه محرم
 سياه پوش شدن سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز با آغاز ماه محرم

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات موتوري شهرداري  همزمان با ايام عزاداري  ماه محرم  ، نصب پلاکارد، پرچم هاي سياه و تزئينات مربوط به  ماه محرم  سازمان  صورت گرفت.

بر اساس اين گزارش کارکنان  سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز بر اساس احساس تعلق به فرهنگ عاشورايي ، در روند انجام سياه پوش کردن سازمان مشارکت نمودند .

گفتني است سازمان خدمات موتوري همه ساله با فرا رسيدن ايام محرم اقدام به سياه پوش کردن فضاي سازمان و برگزاري مراسم عزاداري به همين مناسبت مي نمايد .

حق انتشار محفوظ است ©