شماره: 306105
1401/05/08
آمادگی  ناوگان خودرویی سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز در پی  وقوع طوفان مونسون
آمادگی  ناوگان خودرویی سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز در پی  وقوع طوفان مونسون

ماشین آلات سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز در پی رخداد طوفان مونسون به حالت آماده باش شدند.
به گزارش  روابط عمومی سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز ،آقای اسماعیل آخوند شوشتری، مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز  با اشاره به وقوع طوفان مونسون و ایجاد شرایط بحران در شهر اهواز ، افزود: تمامی ماشین آلات خدمات شهری سازمان خدمات موتوری شهردرای اهواز در عصر روز شنبه 8 مرداد 1401 به حالت آماده باش کامل قرار گرفتند.
وی در ادامه گفت :   به  دنبال دستور شهردار اهواز و معاون خدمات شهری شهرداری اهواز  بر لزوم آمادگی برای شرایط احتمال وقوع  طوفان مونسون ، تمامی  کارکنان بخش اجرایی و خدماتی سازمان  در آمادگی کامل به سر می برند. 
شوشتری بیان کرد : پیش بینی های لازم با توجه به تجربیات سال های گذشته  سازمان در هنگام رخداد بحران آب و هوا  به منظور آمادگی حداکثری در سطح سازمان و هماهنگی با مناطق هشتگانه شهرداری اهواز صورت گرفته است.
مدیر عامل در پایان  اظهار کرد: ستاد بحران سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز با استفاده از تجهیزات خودرویی فنی و موتوری این آمادگی را دارد که  بنا بر ضرورت برای برای برطرف نمودن خطر اقدام نمایند.
 

حق انتشار محفوظ است ©