شماره: 306107
1401/05/09
رنگ آمیزی جداول زیرگذر جانباز درمنطقه دو
رنگ آمیزی جداول زیرگذر جانباز درمنطقه دو

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه دو، رسول جامعی مدیر منطقه اظهار داشت: با توجه به عوامل فیزیکی و محیطی و از بین رفتن رنگ جداول اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول در سطح منطقه آغاز شده است.

جامعی همچنین با اشاره به این که هدف این منطقه ایجاد چهره متناسب با شهرنشینی، تزئینات شهری، حفظ زیبایی و مبلمان شهری است، افزود: با در نظر گرفتن نیاز شهروندان به شادابی و ایجاد تنوع در سطح شهر اقدام به زیباسازی و رنگ آمیزی جداول در معابر اصلی و فرعی شده است.

وی با بیان این که رسیدگی به جلوه های هنری و رفع آلودگی های بصری علاوه بر ایجاد زیبایی های دیداری موجب تأمین آرامش روحی و روانی شهروندان می شود، بیان کرد: در همین راستا معاونت حمل و نقل و ترافیک پس از ترمیم و ساماندهی جداول زیرگذر جانباز اقدام به رنگ آمیزی آن ها نمود.
حق انتشار محفوظ است ©