شماره: 306109
1401/05/09
عملیات رنگ آمیزی جداول کوی فردوس(بسیجیان کیانشهر)
عملیات رنگ آمیزی جداول کوی فردوس(بسیجیان کیانشهر)

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه دو، رسول جامعی مدیر منطقه دو عنوان کرد: در راستای اجرای طرح زیباسازی شهر، رنگ آمیزی جداول معابر کوی فردوس توسط واحد حمل و نقل و ترافیک انجام گرفت.

وی با اعلام این خبر افزود: به منظور بهبود منظر شهری، عملیات رنگ‏ آمیزی جداول شهری در سطح منطقه به صورت رنگ آمیزی دوجزئی اجرایی می شود که منجر به افزایش زیبایی های بصری منطقه خواهد شد.

جامعی با تاکید بر لزوم حفظ سیمای شهری اذعان داشت: در اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول، توجه به کیفیت و عمر مفید ماندگاری مواد استفاده شده از نکات مهم و قابل توجه می باشد که توسط ناظرین ما بررسی و اعمال خواهد شد .
حق انتشار محفوظ است ©