شماره: 306112
1401/05/09
جمع آوری نخاله های ساختمانی در کوی گلدشت
جمع آوری نخاله های ساختمانی در کوی گلدشت

نخاله ها و پسماند ساختمانی کوی گلدشت و کوی مندلی توسط حوزه معاونت خدمات شهری منطقه شش جمع آوری شد .

به گزارش اداره ارتباطات منطقه شش شهرداری اهواز ، مهدی مراد حسینی مدیر منطقه گفت: در ادامه کارهای عمرانی خدماتی شهرداری منطقه شش، بمنظور پاکسازی محیط اطراف از حیث نخاله های ساختمانی و مازاد مصالح چند نقطه در منطقه شش پاکسازی شد.

مراد حسینی افزود: این عملیات در خیابان کوی گلدشت و کوی مندلی، توسط حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه انجام شد.

همچنین در همین راستا معابر و خیابانهای سطح منطقه از حیث زباله پاکسازی شد .

حق انتشار محفوظ است ©