شماره: 306129
1401/05/10
عملکرد تصویری المان شور در سطح منطقه 5
عملکرد تصویری المان شور در سطح منطقه 5

المان شور و رسیدگی به تجهیزات شهری در سطح منطقه پنج انجام شد..

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه پنج اهواز، آرش دُر مدیر منطقه در خصوص زیباسازی مناظر شهری ، در اقدامی گسترده المانهای شهری شستشو و پاکسازی آنها صورت پذیرفت .

دُر در پایان با اشاره به اینکه المان‌ها در زیباسازی شهر نقش موثری در روان شهروندان ایفا کرده است، افزود: در همین راستا اکیپ خدمات شهری منطقه با هدف ارتقای سلامت شهر، سلامت جسم و روان و همچنین رفاه حال شهروندان، اقدام به شستشوی المانهای سطح منطقه نموده و این عملیات همچنان در حال اجراست.

حق انتشار محفوظ است ©