شماره: 306131
1401/05/10
برنامه ملاقات عمومی مدیر منطقه 3 با شهروندان برگزار شد
برنامه ملاقات عمومی مدیر منطقه 3 با شهروندان برگزار شد

جلسه ملاقات حضوری مدیر شهرداری منطقه سه اهواز با شهروندان برای رسیدگی به درخواست های ایشان صبح امروز برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه 3 ، فرزین حاتمی کاکش مدیر منطقه در راستای برگزاری دیدار با شهروندان و پاسخگوئی به مشکلات آنان گفت :
تقویت اعتماد و رضایت‌مندی شهروندان به مدیریت شهری منجر به افزایش همکاری آنان در زمینه های مختلف خواهد شد و این امر شهرداری را در پیشبرد اهداف خود یاری کرده و بهبود و توسعه خدمات شهری را تسهیل می لازم به ذکر است : با هدف خدمت رسانی به شهروندان و تسریع در رسیدگی به مشکلات آنان
جلسه ملاقات عمومی طبق روال هر هفته صبح روز دوشنبه برگزار می شود که طی این جلسات شهروندان ضمن طرح درخواست ها و پیشنهادات خود پیرامون مسائل مختلف شهری ، مشکلات خود را مطرح و مدیریت منطقه دستورات لازم در خصوص پیگیری و رفع موضوع به زیر مجموعه خود صادر می نماید .

حق انتشار محفوظ است ©