شماره: 306132
1401/05/10
آبیاری فضای سبز و آیلندها با تانکر در سطح منطقه 5 اهواز
آبیاری فضای سبز و آیلندها با تانکر در سطح منطقه 5 اهواز

آبیاری فضای سبز و آیلندهای سطح منطقه پنج در راستای اجرای عملیات آبرسانی به گلکاری های فضای سبز با تانکر انجام شد.

   به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه پنج اهواز، عملیات آبیاری فضای سبز و آیلندهای وسط بلوارها در جهت زیبایی و رشد گل های کاشته شده و مقاومت خاک موجود در فضای سبز با تانکر انجام شد.

برپایه این گزارش لازمه توسعه پایدار، فضای سبز و ایجاد زیرساخت های لازم برای آبیاری درختان و فضای سبز شهر است.

گفتنی است هدف از این عملیات ایجاد محیطی زیبا و سرسبز برای شهروندان است

حق انتشار محفوظ است ©