شماره: 306144
1401/05/10
برگزاری جسه آموزش شهروندی در امور خدمات شهری شهرداری اهواز
برگزاری جسه آموزش شهروندی در امور خدمات شهری شهرداری اهواز

جلسه آموزش شهروندی در خصوص پسماندهای خانگی، ساختمانی، معایب استقرار مخازن انباشت پسماند در اماکن مسکونی برگزار شد.

 

به گزارش سایت شهرداری اهواز، جلسه آموزش شهروندی در خصوص پسماندهای خانگی، ساختمانی، معایب استقرار مخازن انباشت پسماند در اماکن مسکونی با حضور معاون خدمات شهری، مدیرکل اجرا و نظارت بر خدمات شهری، معاونین خدمات شهری و فرهنگی و مسئولین مربوطه در زمینه آموزش شهروندی در مناطق ۴ و ۸ برگزار شد.

 

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: فرهنگ سازی و مشارکت شهروندان در حوزه های خدمات شهری، برای پیشبرد برنامه های مدیریت شهری ضروری است و آموزش شهروندان نقش بسزایی در کاهش تخلفات ساختمانی دارد.

 

اسداللهی ضمن تاکيد بر ارائه آموزش هاي شهروندي گفت: آموزش شهروندی در پیشرفت اهداف مدیریت شهری نقش بسزایی دارد و آموزش ها بايد به طور فراگير و با محوريت مباحث مختلف و مرتبط با زندگي شهروندي در اهواز صورت گيرد.

 

وي با اشاره به برنامه های شهرداري اهواز در زمينه آموزش شهروندي، اظهار داشت: تا رسيدن به نقطه ايده آل و مطلوب در آموزش شهروندی بايد گام های بسياری را طی کرد.

 

در پایان جلسه مقرر گردید؛ معاونت فرهنگی و خدمات شهری مناطق اقلام مورد نیاز از جمله بروشور و بنر و ... را به معاونت خدمات شهری اعلام و همچنین مقرر گردید پیمانکاران امور شهری دستور العمل های آموزش شهروندی را بر اساس برنامه ابلاغی شهرداری اجرا کنند.

 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©