شماره: 306154
1401/05/11
پاکسازی و جمع آوری زباله ها در معابر منطقه 5
پاکسازی و جمع آوری زباله ها در معابر منطقه 5

پاکسازی و جمع آوری زباله ها در خیابان ها و معابر سطح منطقه انجام شد.

     به گزارش اداره ارتباطات منطقه پنج شهرداری اهواز، آرش دٌر مدیر منطقه گفت: به منظور زيبا سازی منظر شهری و همچنین بهداشت عمومی برای شهروندان ، معاونت خدمات شهری منطقه عملیات پاکسازی و جمع آوری زباله از خیابان ها و معابر سطح منطقه را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: نیروهای تلاشگر و زحمت کش خدمات شهری با پشتکار شبانه روزی، عملیات پاکسازی عمومی را در سطح منطقه اجرا کردند .

آرش دٌر  هدف از اجرای این عملیات را پاکسازی، تنظیف معابر و ایجاد محیط سالم و همچنین حفظ بهداشت محیط عنوان کرد و با تاکید بر لزوم همکاری شهروندان با شهرداری خواهان آن شد که تا برای رعایت بهداشت و حفظ سلامتی خود از ریختن زباله در خیابان ها و معابر جلوگیری نمایند.

حق انتشار محفوظ است ©