شماره: 306177
1401/05/12
برنامه عزاداری محرم با مشارکت معاونت فرهنگی منطقه۴ در پارک شهدای گمنام غواص
برنامه عزاداری محرم  با مشارکت معاونت فرهنگی منطقه۴ در پارک شهدای گمنام غواص

     به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه ۴ ،مراسم عزاداری ایام محرم توسط مسجد ولایت با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۴ در پارک شهدای گمنام غواص در دهه اول محرم در حال اجرا می باشد.
فرایند مشارکتی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۴ در مراسمات ایام محرم طبق دستور سرپرست شهرداری منطقه۴ بصورت وسیع در حال انجام است.

حق انتشار محفوظ است ©