شماره: 306178
1401/05/12
نصب پمپ روبین در فضای سبز بلوار ساحلی توسط شهرداری منطقه ۴
نصب پمپ روبین در فضای سبز بلوار ساحلی توسط شهرداری منطقه ۴

    به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه ۴ ، در جهت آبیاری و بهبود وضعیت فضای سبز پارکهای ساحلی ،واحد فضای سبز منطقه اقدام به نصب پمپ روبین جهت آبیاری کرده است.
با این فرایند وضعیت آبیاری پارکهای ساحلی بهبود یافته است.


گفتنی است با دستور سرپرست منطقه ۴ اقدامات گسترده ای در راستای بهبود وضعیت پارکهای منطقه و افزایش سرانه فضای سبز در حال انجام است که در آینده نزدیک کاملا مشهود خواهد بود.

حق انتشار محفوظ است ©