شماره: 306179
1401/05/12
جانمایی سطل زباله تفکیکی در ساختمان شهرداری منطقه۴
جانمایی سطل زباله تفکیکی در ساختمان شهرداری منطقه۴

جانمایی سطل زباله تفکیکی بازیافت کاغذ، پلاستیک، فلز و شیشه در ساختمان اداری شهرداری منطقه ۴ اهواز
به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه ۴ اهواز، به منظور ترویج فرهنگ بازیافت و در راستای نیل به اهداف زیست محیطی، چندین سطل زباله تفکیکی در ساختمان اداری شهرداری منطقه ۴ جانمایی شد.
این سطلها در مسیر رفت و آمد مراجعه کنندگان به شهرداری و در کنار دفاتر اداری منطقه جانمایی شدند.
حق انتشار محفوظ است ©