شماره: 306185
1401/05/12
فرمانده پایگاه بسیج سازمان ساماندهى مشاغل شهرى تودیع و معارفه شد
فرمانده پایگاه بسیج سازمان ساماندهى مشاغل شهرى تودیع و معارفه شد

فرمانده پایگاه بسیج سازمان ساماندهى مشاغل شهرى تودیع و معارفه شد


طی مراسمی فرمانده پایگاه بسیج سازمان ساماندهى مشاغل شهرى  تودیع و معارفه شد.
به گزارش اداره ارتباطات سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى كشاورزى ،مراسم تودیع و معارفه فرمانده پایگاه بسيج سازمان ساماندهى مشاغل شهرى با حضور شاه ولى مدير كل بازرسى شهردارى، و معاونين و مسئولان سازمان برگزار شد.

 

گفتنی است عبدالرحیم الهایی سحر به عنوان فرمانده جدید پایگاه بسیج شهید حردانى معرفی شد و از زحمات سعید بیت سیاح فرمانده سابق پایگاه نیز تقدیر بعمل آمد.

حق انتشار محفوظ است ©