شماره: 306197
1401/05/13
نصب کتیبه های بزرگ محرمی توسط شهرداری منطقه۴
نصب کتیبه های بزرگ محرمی توسط شهرداری منطقه۴

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه ۴،همزمان با نزدیک شدن به تاسوعا و عاشورای حسینی، چندین کتیبه بزرگ با مضامین عاشورایی در معابر، خیابانها، و پل های سطح منطقه ۴ نصب شد.
لشکرآباد، کوی بهارستان، اتوبان گلستان، پل تختی، بلوار فروردین، بلوار کارگر جنب دانشگاه شهرداری از جمله نقاطی بودند که جانمایی کتیبه ها صورت گرفته است.
حق انتشار محفوظ است ©