شماره: 306198
1401/05/13
نصب بنرهای محرم در منطقه ۴
نصب بنرهای محرم در منطقه ۴

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه ۴،همزمان با دهه اول ماه محرم و نزدیکی به تاسوعا و عاشورای حسینی اداره ارتباطات شهرداری منطقه ۴ اقدام به نصب بنر با مضامین عاشورایی در سطح منطقه ۴ نموده است.این بنرها در وسط آیلندها نصب و جانمایی شده اند.
حق انتشار محفوظ است ©