شماره: 306201
1401/05/13
برپایی مراسم تعزیه عاشورایی هرشب پارک قوری گلستان با مشارکت شهرداری منطقه۴
برپایی مراسم تعزیه عاشورایی هرشب پارک قوری گلستان با مشارکت شهرداری منطقه۴

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه ۴ ،تعزیه عاشورایی با استقبال بسیار خوب مردم هر شب ساعت ٢٢/٣٠ جنب پارک شقایق(قوری) گلستان برگزار می شود.این برنامه تا شام غریبان ادامه خواهد داشت.
جانمایی مکان، تامین نور محوطه، با مشارکت شهرداری منطقه ۴ انجام شده است.
حق انتشار محفوظ است ©