شماره: 306309
1401/05/22
جلسه سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز با مدیران دفاتر تسهیل گری کوی سیاحی
جلسه سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز با مدیران دفاتر تسهیل گری کوی سیاحی

سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز گفت:کوی سیاحی یکی از مناطق هدف سازمان است که برایش برنامه هایی در نظر داریم که امید است با اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری به اهدافمان برسیم.

 

به گزارش اداره ارتباطات سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز ، در جلسه ای که صادق کهوازی سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز با مدیران و کارشناسان دفاتر تسهیل گری بافت های فرسوده کوی سیاحی داشت گفت : تسهیل گری در حقیقت آسان ساختن و سرعت بخشیدن به فرایند یا اتفاقی است که عموما از راه فعالیت ها و یا سازکارهای اجتماعی انجام می شود.
وی افزود:  باتوجه به اینکه شهر اهواز جزوبیشترین شهرهای دارای بافت حاشیه نشینی در کشور است لذا دفاتر تسهیل گری در این مناطق میتوانند هماهنگی بین دستگاه های اجرایی عملیاتی مثل سازمان های آب ، برق ، مخابرات ،گاز شهرداری و ...را انجام دهند وهم زمان می توانند کارهای اجتماعی مانند کودکان بازمانده از تحصیل ، کودکان کار و مباحث اعتیاد و طلاق را پیش ببرند.
وی اظهار کرد :  یکی از مهمترین اهداف دفاتر تسهیل گری توانمند سازی افراد در خصوص مباحث اقتصادی و اشتغال می باشد .
صادق کهوازی با بیان اینکه دفتر تسهیل گری سیاحی یکی از بهترین دفاتر تسهیل گری در سطح استان و شاید حتی کشور است گفت: کوی سیاحی یکی از مناطق هدف سازمان است که برایش برنامه هایی درنظر داریم که امید است با اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری و با تقویت این دفاتر بتوانیم به اهدافمان برسیم.
در پایان نیز مدیران و کارشناسان دفاتر تسهیل گری  کوی سیاحی ضمن ارائه گزارش عملکرد  اظهار امید واری کردند که با همکاری و هم فکری باسازمان بهسازی و نوسازی و استفاده از نیروهای خبره که در همان محدوده هدف قرار دارند بتوانند به اهداف بازآفرینی شهری کمک کنند.

حق انتشار محفوظ است ©