شماره: 306371
1401/05/26
جلسه آموزشی و توجیهی قراردادهای خدمات شهری برگزار شد
جلسه آموزشی و توجیهی قراردادهای خدمات شهری برگزار شد


به گزارش سایت شهرداری اهواز دومین جلسه آموزش و تبیین قراردادهای امور خدمات شهری با حضور تقی پور مدیرکل حوزه اجرا و نظارت خدمات شهری، مسئولین و مدیران نواحی خدمات شهری مناطق در دانشگاه شهرداری اهواز برگزار شد.

 

در این جلسه موضوعاتی نظیر انواع مناقصه، مراحل قانونی و فرآیندهای مختلف مناقصات قراردادهای خدمات شهری و همچنین نحوه برگزاری مناقصه در شهرداری، قانون برگزاری مناقصه و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حق انتشار محفوظ است ©