شماره: 306430
1401/05/30
جلسه معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز با سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی
جلسه معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز با سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز گفت: پروژه هایی که در محدوده بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری قرار دارند حتما باید از طریق سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز انجام شوند.

 

به گزارش اداره ارتباطات سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز ، امروز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰جلسه ای با حضور هدایت الله زارع زاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز ، صادق کهوازی سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی وکارشناسان و معاونین در محل سازمان برگزار شد .
در این جلسه ابتدا سرپرست سازمان بهسازی ونوسازی شهرداری اهواز ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه گفت: سازمان بهسازی و نوسازی با دراختیار داشتن نیروهای کارشناس ، تحصیل کرده و مجرب آمادگی خود را برای انجام دادن پروژه های اجرایی و مطالعاتی کلانشهر اهواز بخصوص در محدوده بافت فرسوده و ناکارآمد شهری اعلام می دارد.
وی افزود : راه اندازی و تقویت دفاترتسهیل گری بافت های فرسوده و حاشیه نشینی شهر اهواز یکی از اهداف مهم سازمان است که میتواند بستری مطلوب برای توسعه محلات واقع در بافت فرسوده و همچنین حاشیه نشینی را فراهم کند.
در ادامه نیز زارع زاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز گفت: پروژه هایی که در محدوده بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری قرار دارند حتما باید از طریق سازمان بهسازی و نوسازی انجام شوند.
وی افزود : خیابانهای نادری ، کاوه و بازار طلافروشان مورد تاکید است که امید است سازمان بتواند آنهارا به انجام برساند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز اظهار کرد : این معاونت آمادگی خود را برا هر گونه همکاری در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و حاشیه نشینی را با سازمان بهسازی و نوسازی اعلام می دارد.
در پایان نیز تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام مطالعاتی و ارائه پروژه های پیشنهادی سازمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حق انتشار محفوظ است ©