شماره: 306511
1401/06/05
برگزاری کارگاه آموزشی GIS و نقش آن در فعالیتهای خدمات شهری
برگزاری کارگاه آموزشی GIS و نقش آن در فعالیتهای خدمات شهری

      به گزارش سایت شهرداری اهواز، تقی پور مدیرکل اجرا و نظارت معاونت خدمات شهری با اشاره به نقش آموزش در حوزه خدمات شهری گفت: کارگاه آموزشی GIS و نقش آن در فعالیتهای خدمات شهری و فضای سبز در دانشگاه شهرداری اهواز برگزار شد.

 

مدیرکل اجرا و نظارت خدمات شهری شهرداری اهواز عنوان کرد: به جهت نظارت بهینه و ساماندهی فعالیتهای پیمانکاران در قالب مفاد قرارداد، در این کارگاه مکانمند نمودن اطلاعات توصیفی فعالیت پیمانکاران از قبیل، پست کاری کارگران و سرکارگران،ماشین آلات مرتبط با موضوع قرارداد، مکانمند نمودن محل آبگیری تانکرها و خطوط انتقال آب مورد بررسی و آموزش قرار گرفت.

 

تقی پور افزود: مکانمند نمودن ست های ورزشی و اسباب بازیهای موجود در پارکها و اطلاعات توصیفی مربوط به آنها ،مکانمند نمودن ابنیه و سرویس‌های بهداشتی و اطلاعات توصیفی مربوطه در محدوده‌ای فضای سبز و سایر اطلاعات مرتبط با مفاد قرارداد های حفظ و نگهداری فضای سبز از مواردی بود که به بحث و بررسی و آموزش قرار گرفت.

 

وی با اشاره به لزوم استفاده از تکنولوژی روز جهت خروج از نظارت سنتی، تصریح کرد: با توجه به اینکه در عصر تکنولوژی قرار گرفتیم، برنامه ریزی هایی با هدف ایجاد زیر ساخت های نظارت هوشمند و مکانمند صورت گرفته و عوامل خدمات شهری و فضای سبز نیز با نحوه انجام کار بصورت نظارت سیستمی آشنا می شوند. 

حق انتشار محفوظ است ©