شماره: 306513
1401/06/05
جلسه هماهنگي و تبيين روند كارگروه تخصصي تدوين برنامه راهبردي اهواز ١٤٠٥ در حوزه پسماند برگزارشد.
جلسه هماهنگي و تبيين روند كارگروه تخصصي تدوين برنامه راهبردي اهواز ١٤٠٥ در حوزه پسماند برگزارشد.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان مديريت پسماند اين جلسه با حضور ارگانهاي مرتبط با حوزه پسماند؛ دانشگاه علوم پزشكي ،بهداشت شرق وغرب اهواز، مدير منطقه ٦، معاونين سازمان پسماند و مديرعامل سازمان مديريت پسماند به رياست معاون خدمات شهري برگزار شد .

اين جلسه كه در راستاي ارائه خدمات مطلوب سازمان پسماند به شهروندان برگزار شده ابتدا در مورد شرح وجه موضوع اعم از فعاليتهاي صورت گرفته در سازمان پسماند  ومشكلات ومعضلات موجود تبادل نظر شد ودر ادامه ارائه پيشنهاد وراهكار گرديد و با توجه به درنظر گرفتن شرايط مذكور مقرر شد جلسات بصورت هفتگي با حضور مجموعه هاي مرتبط برگزار گردد.

لازم به ذكر است كه ١١ كارگروه تخصصي در برنامه راهبردي اهواز ١٤٠٥ تعبيه شده كه شامل ؛آسفالت معابر، فضای سبز، دفع آبهای سطحی، فرهنگ شهروندی، حمل و نقل عمومی، سیما و منظر شهری، نظام ساختاری و مدیریت شهرداری، مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت منابع مالی و هوشمند سازی ومديريت پسماند مي باشد .

حق انتشار محفوظ است ©