شماره: 306516
1401/06/05
فراخوان جذب مجري جمع آوري هوشمند پسماندهاي خشك قابل بازيافت
فراخوان جذب مجري جمع آوري هوشمند پسماندهاي خشك قابل بازيافت

آگهي فراخوان جذب مجري جمع آوري هوشمند پسماندهاي خشك قابل بازيافت در شهر اهواز

     سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز در نظر دارد به منظور جذب مجریان توانمند و مجرب در زمینه جمع آوری هوشمند (با استفاده از اپلیکیشن) پسماندهای خشک قابل بازیافت در سطح شهر اهواز از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید.

 

 لذا از کلیه متقاضیان توانمند و دارای سوابق کاری مرتبط دعوت می گردد به این سازمان مراجعه و یا با شماره تلفن های 7- 06133798606 و 06133791282
تماس و جهت اطلاعات بیشتر به سایت این سازمان به نشانی www.wm.ahvaz.ir مراجعه نمایند. آدرس: اهواز- خیابان شیخ بهای جنوبی – بعداز فلكه بني هاشم نبش کوچه سامانی نژاد

حق انتشار محفوظ است ©