شماره: 306517
1401/06/05
اطلاعيه مهم وفوري در خصوص پسماندهای خشک قابل بازیافت
اطلاعيه مهم وفوري در خصوص پسماندهای خشک قابل بازیافت

به اطلاع کلیه فعالین در زمینه خرید و فروش پسماندهای خشک قابل بازیافت تحت عنوان انبارهای ضایعاتی می رساند:

• با عنایت به ماده 16 قانون مدیریت پسماند مبنی بر تخلف در نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل ، خرید و فروش ، دفع و صدور تخلیه پسماندها و همچنین از آنجائیکه فعالیت حوزه های ضایعاتی مشمول ماده 91 قانون نظام صنفی بوده و فعالین مربوطه علاوه بر پروانه کسب، ملزم به اخذ مجوزهای لازم از سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز می باشند لذا مقتضی است که کلیه فعالین و صاحبان انبار ضایعاتی فاقد مجوز فعالیت، در اسرع وقت با مراجعه به سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز به آدرس خیابان انقلاب- خیابان شیخ بهای جنوبی – نبش کوچه سامانی نژاد و انجام مراحل قانونی مبادرت نمایند.

حق انتشار محفوظ است ©