شماره: 306531
1401/06/05
گزارش تصویری از حضور سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز در میز خدمت نمازجمعه
گزارش تصویری از حضور سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز در میز خدمت نمازجمعه

حضور صادق کهوازی سرپرست سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز به همراه پرویز حسینی معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز در میز خدمت نماز جمعه

 

به گزارش اداره ارتباطات سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز ، صادق کهوازی سرپرست سازمان به همراه پرویز حسینی معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز و رئیس هیت مدیره سازمان در میزخدمت نماز جمعه شرکت کرده و  به موانع و مشکلات همشهریان گرامی پاسخ دادند.

حق انتشار محفوظ است ©