شماره: 306578
1401/06/07
 حضور فعال کارشناسان سازمان فاوا شهرداری اهواز در نمايشگاه هفته دولت 
 حضور فعال کارشناسان سازمان فاوا شهرداری اهواز در نمايشگاه هفته دولت 

 حضور فعال کارشناسان سازمان فاوا شهرداری اهواز در نمايشگاه هفته دولت 

به گزارش اداره ارتباطات سازمان فاوا شهرداری اهواز؛در جریان آیین گشایش نمایشگاه هفته دولت که شامگاه روز یکشنبه مورخ ششم شهریور برگزار شد، استاندار خوزستان به همراه معاون سیاسی و اجتماعی معاون مالی اقتصادی و معاون عمرانی و هماهنگی استانداری خوزستان از غرفه ی شهرداری اهواز دیدن کرده و از نزدیک در جریان اهم اقدامات و عملکرد سازمان فاوا شهرداری اهواز توسط کارشناسان سازمان قرار گرفتند.

حق انتشار محفوظ است ©