شماره: 306599
1401/06/08
سرپرست حراست و امور محرمانه سازمان زیبا سازی شهرداری اهواز منصوب شد
سرپرست حراست و امور محرمانه سازمان زیبا سازی شهرداری اهواز منصوب شد

به گزارش اداره ارتباطات سازمان زیبا سازی شهرداری اهواز طي حکمی ازسوی مدیر کل حراست و امور محرمانه شهرداری اهواز  آقای احمدسپهرمنش  بعنوان سرپرست حراست و امور محرمانه  سازمان زیباسازی شهرداری اهواز  منصوب گرديد.

 

در اين حکم آمده،اميد می رود با توکل به خدای متعال و استفاده از معلومات و توانمندی های خود در پیشبرد امور سازمان و انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.

گفتني است: پیش از این علی خادم  بعنوان سرپرست، تصدی امور را به عهده داشت.

حق انتشار محفوظ است ©