شماره: 306639
1401/06/09
بازدید شهردار اهواز از غرفه سازمان فاوا شهرداری اهواز در نمایشگاه هفته دولت 1
بازدید شهردار اهواز از غرفه سازمان فاوا شهرداری اهواز در نمایشگاه هفته دولت 1

بازدید شهردار اهواز از غرفه سازمان فاوا شهرداری اهواز در نمایشگاه هفته دولت

به گزارش اداره ارتباطات سازمان فاوا شهرداری اهواز؛ در سومین روز فعالیت نمایشگاه هفته دولت، امینی شهردار کلانشهر اهواز از غرفه سازمان فاوا شهرداری اهواز بازدید نموده و از آخرین فعالیت‌های سازمان توسط کارشناسان مطلع شدند.

ضمنا دکتر ناصری مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ضمن بازدید از غرفه سازمان فاوا شهرداری اهواز و آشنایی با فعالیت های سازمان، کارت هوشمند شهروندی برای ایشان صادر گردید.

حق انتشار محفوظ است ©