شماره: 306645
1401/06/10
بازدید داديار شعبه ٤ دادسراي  اهواز به همراه مديرعامل سازمان مديريت پسماند از سايت پسماندهاي صفيره
بازدید داديار شعبه ٤ دادسراي  اهواز به همراه مديرعامل سازمان مديريت پسماند از سايت پسماندهاي صفيره

سايت پسماندهاي صفيره با مساحت ١٢٥ هكتاردر ١٢ كيلومتري شرق اهواز در نزديكي روستاي صفيره از توابع بخش غيرانيه قرار دارد.

 

به گزارش اداره ارتباطات سازمان مديريت پسماند؛اين بازديد با هدف بررسي وضعيت موجود، بررسي وپيگيري مستقيم مسائل ومشكلات مردم در حوزه محيط زيست، مراحل اجرايي تكميل سلول دوم، بررسي وضعيت پناهگاه سگهاي بلاصاحب وچالش هاي پيش رو در حوزه پسماندها صورت گرفت.

 

مديرعامل سازمان مديريت پسماند در اين بازديد ضمن بررسي روند پيشرفت سلول دوم وچالش هاي سايت صفيره  گزارشي از شرايط سايت صفيره واقدامات وبرنامه هاي مورد نظر اين سازمان جهت ساماندهي بهتر آن ارائه داد وگفت بهبود عملكرد در حوزه مديريت پسماندهاي شهري مستلزم مشاركت عمومي وهمكاري همه جانبه دستگاههاي ذيربط مي باشد.

 

ثابت قدم در اين بازديد با اشاره به تكميل سلول شماره ٢دفن مهندسي  وبهداشتي كه با مساحت بيش از ٤ هكتار درسايت صفيره در حال اتمام است گفت :باتوجه به گنجايش اين سلول ،دفن پسماندهاي اهواز به مدت ٤ سال به شيوه كاملا كنترل شده وبهداشتي انجام خواهد شد.


سبزوار دادیار شعبه۴ دادسرای اهواز نیز در جريان اين بازديد ميداني با ابراز رضايت از روند ساماندهي سايت صفيره در مدت يكسال واندي ضمن تاكيد بر نظارت بيشتر گفت: شهرداري وسازمانهاي زيرمجموعه با وجود طيف گسترده از وظايف در صف اول خدمت رساني به شهروندان هستند .


همچنين دستورات لازم جهت رفع پاره اي از مشكلات حقوقي سايت محل دفن پسماندهاي شهري رو صادر كرد.

حق انتشار محفوظ است ©