شماره: 306889
1401/06/22
در ادامه جلسات راهبردي اهواز ١٤٠٥ اهم مشكلات حوزه پسماند بررسي شد
در ادامه جلسات راهبردي اهواز ١٤٠٥ اهم مشكلات حوزه پسماند بررسي شد


به گزارش اداره ارتباطات سازمان مدیریت پسماند اين جلسه با حضور مدير عامل سازمان مديريت پسماند ،دكتر جرفي مشاور سازمان ، معاونين ومديران سازمان پسماند ، مديران خدمات شهري و به رياست اسدالهي معاون خدمات شهري شهرداري اهواز برگزار شد.

با توجه به جلسه فوق مدير عامل سازمان مديريت پسماند اظهار داشت : برگزاري اين جلسات هفتگي به منظور ارائه خدمات مطلوب سازمان مديريت پسماند به شهروندان ، بيان مشكلات و اولويت بندي آنها ، تعيين اهداف وبرنامه هاي آتي سازمان  مي باشد.

ثابت قدم  افزود :در ادامه اين جلسات راهبردي اهواز ١٤٠٥ مهمترين مشكلات سازمان بررسي ومشخص شد وبا توجه به شرايط وضع موجود وافق پنج ساله نتايج مقصد راهبردي ، خروجي هاي موثر وشاخص هاي آن مورد بررسي وتبادل نظر قرار گرفت .

لازم بذكر است در اين جلسه براساس موضوعات مذكور عناوين و پروژه ها مشخص گرديد.

حق انتشار محفوظ است ©