شماره: 306891
1401/06/22
گزارش تصویری از بازدید مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز از موکب شهرداری اهواز در مرز چذابه
گزارش تصویری از بازدید مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز از موکب شهرداری اهواز در مرز چذابه

گزارشی از بازدید مدیر عامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز از موکب شهرداری اهواز در مرز چذابه به روایت تصویر

 

به گزارش اداره ارتباطات سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز ، صادق کهوازی مدیر عامل سازمان به همراه مهدی حبیبی مشاور عمرانی استانداری خوزستان و عضو هیئت مدیره سازمان از موکب شهرداری اهواز در مرز چزابه بازدید کردند.

حق انتشار محفوظ است ©