شماره: 306920
1401/06/24
برپایی طرح آموزش شهروندی در میان مدارس توسط شهرداری منطقه ۴ اهواز
برپایی طرح آموزش شهروندی در میان مدارس توسط شهرداری منطقه ۴ اهواز

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه۴ اهواز،در راستای آموزش شهروندان و دانش آموزان و تعامل بیشتر مدارس با شهرداری، جلساتی با مدارس سطح منطقه ۴ در راستای آموزش شهروندی برگزار شد.
در این جلسات مدیران، معلمان و کادر آموزشی نقطه نظرات خود را در خصوص مسائل مختلف در حوزه شهر بیان کردند و مقرر شد تعامل بیشتری میان شهرداری و مراکز آموزشی برقرار شود.
گفتنی است طرح آموزش شهروندی در میان مدارس حسب دستور سرپرست منطقه و با پیگیری اداره فرهنگی و اجتماعی و همراهی اداره ارتباطات منطقه۴ در حال انجام است.

حق انتشار محفوظ است ©