شماره: 306921
1401/06/24
همراهی اسداللهی معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز با تیم آموزش شهروندی منطقه۴
همراهی اسداللهی معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز با تیم آموزش شهروندی منطقه۴

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه۴ اهواز، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز پس از بازدید از فرایند آموزش شهروندی منطقه۴ گفت: کار بسیار خوبی در منطقه۴ برپا شده که به نوبه خودم از همه شما عوامل خدمات شهری منطقه و ادارات فرهنگی و اجتماعی و ارتباطات تشکر می کنم.
اسداللهی افزود: تعامل با شهروندان به وسیله آموزش و گفتگو باعث همراهی بیشتر شهروندان با شهرداری می شود.
گفتنی است تیم آموزش شهروندی شهرداری منطقه۴ بعنوان اولین شهرداری در میان مناطق کار آموزش شهروندی خانه به خانه را آغاز نموده است.

حق انتشار محفوظ است ©