شماره: 306923
1401/06/24
آبیاری و رسیدگی به نخلهای اتوبان گلستان توسط شهرداری منطقه۴
آبیاری و رسیدگی به نخلهای اتوبان گلستان توسط شهرداری منطقه۴

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه ۴ ،حسب دستور سرپرست منطقه آبیاری، هرس و رسیدگی به نخلهای اتوبان گلستان در منطقه ۴ در حال انجام است.


در همین راستان سرپرست منطقه گفت: این شهرداری در تلاش است وضعیت فضای سبز منطقه را با کاشت انواع گونه های گیاهی و رسیدگی به درختان به وضعیت مطلوبتر و رضایت بیشتر شهروندان برساند.

حق انتشار محفوظ است ©