شماره: 306927
1401/06/24
عملیات وسیع واحد فضای سبز منطقه ۴ در پارک پردیس خانوادگی ولیعصر(عج)
عملیات وسیع واحد فضای سبز منطقه ۴ در پارک پردیس خانوادگی ولیعصر(عج)

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه۴ اهواز، حسب دستور سرپرست منطقه عملیات بزرگ بهسازی فضای سبز ، هرس درختان و لوله کشی آب در جهت آبیاری فضای سبز در پردیس بزرگ خانوادگی حضرت ولیعصر(عج) در حال انجام است.
گفتنی است پردیس بزرگ خانوادگی حضرت ولیعصر(عج) واقع در اتوبان گلستان جنب ساختمان شهرداری منطقه ۴ از بزرگترین مجموعه های رفاهی اهواز است که علیات بهسازی آن توسط شهرداری منطقه ۴ در حال انجام و امید است که بزودی یک مجموعه بسیار خوب رفاهی به شهر اهواز افزوده شود.

حق انتشار محفوظ است ©