شماره: 306968
1401/06/28
مزایده واگذاری امتیاز از غرف بازارچه ترنج سازمان ساماندهی مشاغل شهری
مزایده واگذاری امتیاز از غرف بازارچه ترنج سازمان ساماندهی مشاغل شهری

      به گزارش اداره ارتباطات سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، این سازمان درنظر دارد واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه ترنج واقع در کیان آباد را از طریق مزایده حضوری واگذار نماید.

 لذا اسناد مزایده از روز یکشنبه مورخ 27/6/1401 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 12/7/1401 توسط واحد حقوقی و قراردادهای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی واقع در راه بند مقابل میدان بارفروشان قدیم(محل سابق ساختمان اتوبوسرانی اهواز تلفن تماس( 32241455 ) به متقاضیان واجد الشرایط تسلیم می شود .

حق انتشار محفوظ است ©