شماره: 306983
1401/06/28
ابر پروژه آبهای سطحی کوی علوی
 ابر پروژه آبهای سطحی کوی علوی

به گزارش اداره ارتباطات سازمان پارکها سید رشید شجاعی نژاد مجری طرح جامع آبهای سطحی شهرداری اهواز و مدیر عامل سازمان پارکها خبر از پیشرفت فزیکی 50 درصدی ابر پروژه آبهای سطحی شهرداری اهواز در منطقه کوی علوی،داد.
شجاعی نژاد در داین خصوص گفت: با تاکیدات و نظارت مستقیم شهردار محترم کلانشهر اهواز جناب دکتر امینی و مساعدت های اعضای محترم شورای اسلامی شهر اهواز ، جهت رفا حال شهروندان و جلوگیری از تجمیع آبهای سطحی در مجاورت منازل اهالی کولی علوی این پروژه با سرعت تمام در حال تکمیل است.
مدیر عامل سازمان پارکها افزود:همزمان با پیشرفت 50 درصدی این پروژه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ هم آغاز شده که امیدواریم با هماهنگی و همکاری دیگر عوامل محترم با شهرداری اهواز قبل از شروع بارشها شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم.

حق انتشار محفوظ است ©