شماره: 306984
1401/06/28
گامی بلند در جهت حفظ و نگهداری و توسعه سرانه فضای سبز شهر اهواز
گامی بلند در جهت حفظ و نگهداری و توسعه سرانه فضای سبز شهر اهواز

    شجاعی نژاد مدیرعامل سازمان پارکها گفت: حسب دستور شهردار  و تحت نظارت مستقیم معاون خدمات شهری شهرداری اهواز مطالعات و بروز رسانی طراحی شبکه مجزای آبیاری فضای سبز آغاز شد.


سید رشید شجاعی نژاد در این خصوص گفت: با انجام این مطالعات و طرح جامع آبیاری و با هدف تامین آب خام غیر شرب پایدار مورد نیاز سرانه فضای سبز موجود، در مسیر افزایش سرانه فضای سبزحرکت خواهیم کرد.


شجاعی نژاد اظهار امیدواری کرد: در بازه زمانی 18 ماه این طرح و مطالعات به اجرا درخواهند آمد

حق انتشار محفوظ است ©