شماره: 307018
1401/06/29
نظارت بر هرس اصولی کنوکارپوس در فصل گرده افشانی
 نظارت بر هرس اصولی کنوکارپوس در فصل گرده افشانی

       به گزارش اداره ارتباطات سازمان پارکها سید رشید شجاعی نژاد مدیرعامل سازمان گزارش داد: با توجه به نزدیک شدن به فصل گرده افشانی درختان کنوکارپوس در جهت حفظ سلامتی شهروندان سازمان اقدام به آموزش اصولی و عملی ، هرس کاران و باغبانان و سرباغبانان مناطق هشتگانه شهرداری اهواز نموده ایم.
شجاعی گفت: این آموزش بصورت منطقه ای برای مناطق هشتگانه درحال انجام است.
مدیرعامل سازمان در این خصوص خاطر نشان کرد: تا قبل از آغاز فصل بارندگی و فصل گرده افشانی هرس اصولی را با جدید پیگیری خواهیم کرد.

حق انتشار محفوظ است ©