شماره: 307044
1401/06/30
گزارش تصویری از برگزاری دعای پر فیض زیارت عاشورا در سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز
گزارش تصویری از برگزاری دعای پر فیض زیارت عاشورا در سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز

برگزاری دعای پر فیض زیارت عاشورا در سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز به روایت تصویر.

 

به گزارش اداره ارتباطات سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز ، دعای پر فیض زیارت عاشورا باحضور صادق کهوازی مدیر عامل سازمان ، احمد حاتمی مسئول سازمان بسیج شهرداری اهواز و همچنین پرسنل آقا و خانم سازمان های بهسازی و نوسازی و  فناوری اطلاعات و ارتباطات در محل سازمان بهسازی و نوسازی برگزار شد.

حق انتشار محفوظ است ©