شماره: 342
1391/03/31
آغاز فعالیت اکیپ اتلاف سگ های ولگرد به روش زنده گیری

 

 
آغاز فعالیت اکیپ اتلاف سگ های ولگرد به روش زنده گیری
سازمان مدیریت پسماند با بکارگیری اکیپ اتلاف سگ های ولگرد به روش زنده گیری قدمی دیگر در راه حفظ محیط زیست انجام داد.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند اعلام کرد: با توجه به معایب طرح اتلاف سگ های ولگرد بوسیله اسلحه (ایجاد رعب و وحشت،برخورد فشنگ با اطراف،..)،این سازمان اکیپی جهت زنده گیری سگ های ولگرد بکار گرفت.
محمدسعید گلابکش زاده در خصوص شیوه به دام انداختن سگ ها توضیح داد: این اکیپ در کلونی هایی که از قبل شناسایی شدند اقدام به طعمه گذاری نموده و پس از انتقال آنها با هماهنگی و حضور نماینده اداره دامپزشکی سگهایی که قابلیت نگهداری را ندارند با مرگ با ترحم از بین می برند.
این روش برای اولین بار است که در اهواز اجرا می شود.
حق انتشار محفوظ است ©