شماره: 4126
1391/07/30
نصب 1 دهنه سرعت گیر پلاستیکی با رمپ دو متر در بلوار مدرس به منظور ایمن سازی نقاط حادثه خیز و کاهش تصادفات در منطقه 2 انجام شد.
نصب 1 دهنه سرعت گیر پلاستیکی با رمپ دو متر در بلوار مدرس به منظور ایمن سازی نقاط حادثه خیز و کاهش تصادفات در منطقه 2 انجام شد.

به گزارش سایت شهرداری وبه نقل از معاون حمل و نقل و ترافیک برای اولین بار در شهر اهواز 1 دهنه سرعت گیر پلاستیکی با رمپ 2 متر در بلوار مدرس باند کندرو به سمت جاده ساحلی غربی بعد از پمپ بنزین کیانپارس، جهت آرام سازی ترافیک و کاهش سرعت بیش از حد وسائل نقلیه در آن محل نصب شد.

حق انتشار محفوظ است ©