شماره: 4228
1391/08/02
نصب تابلو هاي حاشيه نما در مسير اتوبان امام علي (ع)
نصب تابلو هاي حاشيه نما در مسير اتوبان امام علي (ع)

به گزارش سايت شهرداري اهواز وبه نقل از معاون حمل ونقل وترافيك : 80عدد تابلو ي حاشيه نما در مسير اتوبان امام علي (ع) ورودي پل ششم توسط شهرداري منطقه 5 نصب شد.

يزدي گفت :اين تابلوها جهت مشخص كردن  حاشيه جاده و آگاهي رانندگان وسائل نقليه در ورودي مسير پل ششم نصب شده است

حق انتشار محفوظ است ©