شماره: 5556
1391/09/12
بی احتیاطی منزل مسکونی را به آتش کشاند
بی احتیاطی منزل مسکونی را به آتش کشاند

 بی احتیاطی و قراردادن منقل روشن بر روی جا کولری سبب سرایت آتش به منزل مسکونی گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اهواز:

مورخ 91/09/10 ساعت 17:52 دقیقه به سامانه 125 این سازمان خبر از رخداد آتش سوزی منزل مسکونی واقع در بهارستان 16 متری داده شد.

آتش نشانان دو دقیقه بعد در محل حادثه حاضر بودند و با ایمن سازی و استفاده از تجهیزات خاموش کننده حریق را مهار و از گسترش آن جلوگیری نمودند. دراین عملیات 9 مامور آتش نشان به همراه سه خودروی اطفاء حریق شرکت داشتند.علت آتش سوزی توسط کارشناس سازمان بی احتیاطی و قراردادن منقل روشن بر روی جا کولری گزارش شده است.

حق انتشار محفوظ است ©