شماره: 6198
1391/09/30
آتش سوزي منزل مسكوني
آتش سوزي منزل مسكوني

 اتصال برق سبب رخداد آتش سوزي وبرجاي ماندن خسارت مالي گرديد

 

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز : مورخ91/09/28ساعت 43/12دقيقه به سامانه 125 اين سازمان خبراز رخدادآتش سوزي منزل مسكوني  واقع دركمپلو داده شد.

 

آتش نشانان چهار دقيقه بعد درمحل حادثه حاضربودند و بی درنگ با بکارگیری تجهیزات ایمنی و خاموش کننده ، همزمان با ایمن سازی محل حادثه موفق به مهار شعله هاي آتش شدندو از گسترش حريق جلوگيري بعمل آوردند.

9 مامور آتش نشان به همراه سه دستگاه خودرو اطفاء حريق دراين عمليات شركت داشتند.دراثراين آتش سوزي به اثاثيه و منزل مسكوني خسارت وارد شد.كارشناسان سازمان آتش نشاني علت حريق را اتصال برق اتاق خواب گزارش داده اند.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©