شماره: 6231
1391/10/02
حضور منطقه دو در نمايشگاه هفته پژوهش
حضور منطقه دو در نمايشگاه هفته پژوهش

عليرضا حلاج شهردار منطقه دو از حضور و فعاليت اين منطقه در نمايشگاه هفته پژوهش خبر داد

وي ضمن اعلام اين خبر افزود :كارشناسان حوزه معاونت فني عمراني ،شهرسازي و ساختماني و فضاي سبز منطقه با حضور در نمايشگاه و توضيح پروژه ها و مطالعات طرح هاي عمراني منطقه جوابگوي مراجعين محترم بودند

در اين نمايشگاه عملكرد حوزه هاي فني عمراني ،ترافيك و فضاي سبز  ارائه شد و به سوالات مراجعين پاسخ داده شد

حق انتشار محفوظ است ©