شماره: 629
1391/04/03
دستگاه پرس زباله در محل دفن جدید پسماندهای شهر اهواز مستقر شده است.
دستگاه پرس زباله در محل دفن جدید پسماندهای شهر اهواز مستقر شده است.

 

دستگاه پرس زباله در محل دفن جدید پسماندهای شهر اهواز مستقر شده است.
روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند گزارش داد: دستگاه پرس زباله 250تنی که به منظور عملیات پردازش پیش از دفن ،جهت کاهش حجم پسماندها وآسان سازی فرایند دفن خریداری گردیده هم اکنون در مجتمع محل دفع پسماندهای شهر اهواز مستقر شده است.
مجتمع محل دفع جدید پسماندهای شهر اهوازواقع در روستای صفیره در 30کیلومتری جاده اهواز –ماهشهر قرار داردکه در حال حاضراین پروژه مراحل پایانی را می گذراندوتانیمه اول تیرماه راه اندازی وبه بهره برداری می رسد .
 
حق انتشار محفوظ است ©