شماره: 6303
1391/10/03
حضور فعال سازمان مديريت پسماند در نمايشگاه هفته پژوهش
حضور فعال سازمان مديريت پسماند در نمايشگاه هفته پژوهش

 

حضور فعال سازمان مديريت پسماند در نمايشگاه هفته پژوهش

سازمان مديريت پسماند در نمايشگاه هفته پژوهش سالجاري، حضوري فعال و پررنگ داشت.

روابط عمومي سازمان مديريت پسماند گزارش داد:

نمايشگاه هفته پژوهش، هفته گذشته در سالن مسابقات مجتمع امام رضا، واقع در شهرك نفت برگزار شد.

اين سازمان با حضور در غرفه شهرداري اهواز و توزيع پكيج هاي آموزشي و ارائه توضيحات در خصوص ماكت مجتمع دفن بهداشتي پسماندها و كارخانه كمپوست به بازديدكنندگان، نقش بسزايي را در اين غرفه ايفا كرد.

 

حق انتشار محفوظ است ©